20140112-125531 25 лютого 2014 року окремі народні депутати України зареєстрували у Верховній Раді України проект постанови про скасування нормативного акту про реєстрацію Комуністичної партії України.

Законопроектом №4275 пропонується Міністерству юстиції України вжити відповідних заходів щодо скасування нормативного акту від 5 жовтня 1993 року №505 про реєстрацію Комуністичної партії України, з моменту набуття чинності Конституцією України, а також забезпечити скасування нормативних актів Міністерства юстиції України про реєстрацію інших політичних партій, статутні документи яких суперечать положенням статей 36, 37 Конституції України.

Компартія України звертає увагу на повну юридичну безграмотність авторів зазначеного проекту постанови, оскільки він не відповідає Конституції та Законам України, зокрема, «Про політичні партії в Україні»
.
Зокрема, статтею 4 Закону встановлюється рівність політичних партій перед законом. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.
Стаття 5 Закону, яка відтворює зміст статті 37 Конституції України, встановлює, що утворення і діяльність політичних партій забороняється  виключно, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на: ліквідацію незалежності України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення   суверенітету і територіальної цілісності України; підрив безпеки держави; незаконне захоплення державної влади; пропаганду  війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; посягання на права і свободи людини; посягання на здоров’я населення. Політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань.
Таким чином, протиправність проекту постанови № 4275 є очевидною, оскільки жодних вищезазначених підстав Програма та Статут КПУ не містять.

Відповідно до статті 5 Закону діяльність політичної партії може бути заборонена лише за рішенням  суду. В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.

Інших підстав та механізмів заборони діяльності партій чинне законодавство не передбачає. Однак, депутати всупереч чинному законодавству запропонували зобов’язати Мін’юст скасувати свій наказ про реєстрацію КПУ. Отже, проект № 4275 суперечить вимогам чинного законодавства як щодо підстав заборони політичних партій, так і щодо порядку такої заборони.
Неконституційність заборони Комуністичної партії України підтверджується і рішенням Конституційного Суду України від27 грудня 2001 року (справа №1-2/2001 №20-рп/2001), яким Суд визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними): Указ Президії Верховної Ради України «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» від 26 серпня 1991 року #1435-XII (1435-12) та Указ Президії Верховної Ради України «Про заборону діяльності Компартії України» від 30 серпня 1991 року N 1468-XII (1468-12).
Зазначене дозволяє зробити висновок про повну юридичну та фактичну безпідставність пропозицій, висловлених в проекті постанови № 4275.
Прес-служба